13ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο και να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή για τις απουσίες του παιδιού του. 
 
Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση ιατρού ή να συμπληρώσει έντυπο για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών. Οι ημέρες που μπορεί να δικαιολογήσει συνολικά ο γονιός είναι δέκα (10). Όταν ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τον κηδεμόνα του με ταχυδρομική επιστολή.
 
Για να μπορέσει ένας μαθητής να δώσει εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς πρέπει η φοίτησή του να είναι επαρκής δηλ.
 
α)  το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64 ή
 
β) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι 50 τουλάχιστον είναι δικαιολογημένες ή
 
γ) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 164, από τις οποίες οι 100 τουλάχιστον είναι δικαιολογημένες και ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15.

Εκπαιδευτικo Υλικo

Κατασκευες μαθητων

Στοιχεια Επικοινωνιας

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χριστοπούλου 6, 54635 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο/φαξ : 2310 262721

email : mail@13gym-thess.thess.sch.gr


Copyright © 2016. 13ο Γυμνάσιο  Θεσσαλονίκης  All Rights Reserved - Φιλοξενία Σελίδας: Π.Σ.Δ.